Preteky

OSA Challenge

Vlastný seriál detských športových podujatí je pre nás jednou z foriem, ako pracujeme a šírime našu filozofiu športového rozvoja detí. Každé dieťa vyniká v inej zručnosti, či fyzickej danosti. Jedno v rýchlosti, druhé vo vytrvalosti, sile, obratnosti, či taktike. A taký je aj náš seriál pretekov. Jedny preteky sú rýchlostné, jedny vytrvalostné, iné zamerané na obratnosť, silu, či taktiku. Šancu uspieť tak má každý tip pretekára. Počas roka dieťa zbiera body za každý pretek a na konci roka odmeníme najlepších pretekárov a ich celoročné snaženie. Šancu vyhrať má tak aj dieťa, ktoré sa pravidelne neumiestni na prvých priečkach.

osa challenge

Dátum: 
27.04.2019
Miesto: 
Trenčín – Brezina – TULÁK shop

Dátum:
11.05.2019
Miesto:
Futbalové ihrisko, Obec Košeca

Dátum:
08.06.2019
Miesto:
Nová Dubnica – Medové Lúky

Dátum:
17.08.2019
Miesto:
Nová Dubnica – Mierové námestie

Dátum:
14.09.2019
Miesto:
Nová Dubnica – Mierové námestie

Dátum:
19.10.2019
Miesto:
Dubnica nad Váhom – Park J. B. Magina

OSA Beh salašmi 2017

Preteky pre dospelých

Organizovanie športových podujatí pre dospelých má v našom ponímaní jediný cieľ. Rozhýbať dospelých primárne z ich deťmi, vnúčatami, skrátka celé rodiny. Rodičia a starý rodičia sú pre nás jediné a pravé športové vzory pre deti a tam vidíme priestor pre našu realizáciu. Preto u nás rodičia a dospelí súťažia nielen v naozajstných disciplínach, ale mnoho krát aj v zábavných súťažiach, aby prebudili v deťoch tú pravú radosť z pohybu.

Dátum:
ZRUŠENÉ…
Miesto:
Športová hala ZŠ Janka Kráľa, Nová Dubnica

Zavrieť menu