OSA Cyklokruhy

O preteku

Nová Dubnica patrila dlhé roky cyklistike vďaka okruhovému kritériu, ktoré umožňovala architektúra mesta. A práve detské OSA CYKLOKUHY majú túto krásnu športovú atmosféru pripomenúť opäť a vrátiť do tohto mladého mesta cyklistiku na okruhy. Krásne námestie uprostred mesta je priam predurčené vytvoriť bezpečné zázemie pretekom, sprievodnému programu a samozrejme aj davu fanúšikov. Naviac charakter kvalifikačných rozjázd s postupom najlepších až do finálových jázd sľubuje napínavé súboje v každej kategórii.

NÁZOV PODUJATIA: OSA CYKLOKRUHY 2022

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

DÁTUM KONANIA: SOBOTA – 25. jún 2022

MIESTO KONANIA: Mierové námestie, Nová Dubnica – Zobraziť na mape

TRASY:

150m – preteky na odrážadlách pre najmenšie deti
300m – preteky na BICYKLOCH pre najmenšie deti, ktoré už vedia….
600m, 900m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE  (ročníky 2015 – 2010)
600m – trasa pre kategóriu dospelých na kolobežkách – OSA KOLOKRUHY

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KATEGÓRIE:

KategórieVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini – ODR150m … 1/2 okruh (300 m)2017 a mladší
OSA mini – BIKE300m … 1x okruh (300 m)2017 a mladší
OSA 1300m … 1x okruh (300 m)2016
OSA 2600m … 2x okruh (300 m)2015 – 2014
OSA 3900m … 3x okruh (300 m)2013 – 2012
OSA 41200m … 4x okruh (300 m)2011 – 2010
KOLOKRUHY600m … 2x okruh (300 m)2004 a starší

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08:00 – 10:00 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 08:00 – 08:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 09:00 – 11:30 ….. ŠTART – Rozjazdy jednotlivých detských kategórií
 • 11:35 – 12:00 ….. ŠTART – Preteky na kolobežkách OSA KOLOKRUHY
 • 12:05 – 13:00 ….. ŠTART – FINÁLE kategórií OSA CHALLENGE (OSA 2 až OSA 4)
 • 13:30 – 14:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 14:00 – 14:30 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 30 minút pred štartom každej kategórie !

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 5 minút pred štartom každej kategórie.

V každej kategórii sa pretekári kvalifikujú v rozjazdách podľa počtu pretekárov, kvalifikačným pavúkom až do samotného finále. Finále v každej kategórii musí byť vždy za účasti minimálne 4 účastníkov a tomu je podriadený i systém kvalifikácie z jednotlivých rozjázd. O počte štartujúcich v jednotlivých rozjazdách, ako aj o postupujúcich z každej rozjazdy v každej kategórii rozhodne organizátor a riaditeľ pretekov priamo na mieste podujatia, závisiac od počtu zúčastnených v danej kategórii.

ŠTARTOVNÉ:

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 8€ / dieťa
 • Registrácia online (do 21.06.2022): 7€ / dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (na mieste): 6€ / dieťa
 • Dve deti (registrácia online do 21.06.2022) – 5€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste): 5€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online do 21.06.2022): 4,50€ / dieťa

KOLOKRUHY:

 • Na mieste podujatia: 10€ / osoba
 • Pri včasnej registrácii online do 21.06.2022: 8€ / osoba

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Účastnícka medaila s insígniami podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár/trofej a diplom.
 • Prvých 150 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 30.06.2022
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

UPOZORNENIE:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Preteky sa konajú na hlavnom námestí, ktorého povrch môže byť kĺzavý v prípade mokrého počasia. Pretekári tak musia zohľadniť tento fakt a prispôsobiť sa podmienkam a tvaru dráh ohraničených námestím.
 • Usporiadateľ zabezpečí maximálny komfort pre pretekárov v kooperácii s dotknutými subjektami.
bikecentrummarpex


danfoss
nova dubnica

Fotky z podujatia OSA Cyklokruhy

Zavrieť menu