OSA Beh salašmi

O preteku

Rozsiahle pastviny nad Novou Dubnicou boli kedysi plné ovečiek. Dva salaše vzdialené od seba snáď dva kilometre boli rajom pre všetkých, ktorí si cez víkend chceli oddýchnuť v lone prírody. No oddych sa dá tráviť aj aktívne a beh je jednou z alternatív. Niektoré pasienky časom zarástli lesom, jeden salaš nám zmizol, no prostredie pre aktívny pohyb ostalo krásne naďalej. Bežcov sa tu premelie denne neúrekom, čo je znakom tohto tvrdenia. Príďte sa presvedčiť o krásnom prostredí, rodinnej atmosfére podujatia a aktívne stráviť víkend, ako kedysi.

preteky

NÁZOV PODUJATIA: OSA Beh salašmi 2022

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

MIESTO KONANIA: Medové Lúky, (ex – Salaš) Nová Dubnica  Zobraziť na mape

DÁTUM KONANIA: SOBOTA – 24. september 2022

TRASY:

150m, 300m – preteky pre najmenšie deti
600m, 900m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE  (ročníky 2015 – 2010)
4000m – trasa vyhradená pre rekreačných bežcov – kategória „HOBBY“
10 000m – trasa pre všetkých nad 18 rokov, čo to myslia s pohybom aspoň trošku vážne – kategória „HARD“

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KATEGÓRIE:

Kategórie Vzdialenosti Ročníky narodenia Predpokladaný štart
OSA mini 150m 2017 a mladší 10:00
OSA 1 300m 2016 10:10
OSA 2 600m 2015 – 2014 10:15
OSA 3 900m 2013 – 2012 10:30
OSA 4 1200m 2011 – 2010 10:45
HOBBY  4000m 2009 a starší 11:15
HARD  10 000m 2004 a starší 11:30

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08:30 – 11:30 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 11:30 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 12:30 – 13:15 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 13:30 – 14:00 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

ŠTARTOVNÉ:

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 8,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 22.09.2022: 7,- EUR / dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (na mieste): 6€ / dieťa
 • Dve deti (registrácia online do 22.09.2022) – 5€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste): 5€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online do 22.09.2022): 4,50€ / dieťa

HOBBY a HARD:

 • Na mieste podujatia: 10,- EUR / osoba
 • Pri včasnej registrácii online do 22.09.2022: 8,- EUR / osoba

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo
 • Originálnu pamätnú medailu podujatia
  (pre prvých 100 prihlásených detí a 40 prihlásených pretekárov ostatných kategórií)

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí (do 12 rokov) obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 40 prihlásených pretekárov v kategórii HOBBY a HARD obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 30.09.2022
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

UPOZORNENIE:

 • Preteky sa konajú za každého počasia. Lesná časť pretekov sa beží po nespevnenej komunikácii a lesnom turistickom chodníku.

marpexdanfossrealitka4u

Fotky z podujatia OSA Beh salašmi 2017

Zavrieť menu