OSA Trávathlon

O podujatí

Kombinácia behu, bicykla a opäť behu preverí nielen vytrvalostné schopnosti detí, ale aj zručnosť v depe a schopnosť taktizovať. Najmenším pretekárom sme to jemne zjednodušili. Ich kombinácia bude odrážadlo a beh. Tí, čo už vedia aj na bicykli, tak samozrejme v kombinácii bicykel a beh. No a čo sme pripravili pre rodičov? Na vás čaká dvoj-kombinácia, tentoraz však v párovom súťažení.

NÁZOV PODUJATIA: OSA Trávathlon 2022

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

MIESTO KONANIA: Futbalové ihrisko, Obec Košeca  Zobraziť na mape

DÁTUM KONANIA: SOBOTA, 14.05.2022

OSA Trávathlon 2017 – Reportáž TV Považie
https://www.facebook.com/osa.sport.academy/videos/721527338036478/
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/sport/item/12549

TRASY:

150m na odrážadlách a 100m beh – pre najmenšie deti na odrážadlách

300m na bicykloch a 150m beh – pre najmenšie deti, ktoré už zvládnu aj bike

150m – 600m – 150m – OSA 2 (beh – bicykel – beh)

300m – 2000m – 300m – OSA 3 (beh – bicykel – beh)

600m – 3000m – 300m– OSA 4 (beh – bicykel – beh)

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KATEGÓRIE:

KategórieVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini – ODR150 m – 100 m (ODR + BEH)2017 a mladší
OSA 1 – BIKE300 m – 150 m (BIKE + BEH)2016 a mladší
OSA 2150 m – 600 m – 150 m2015 – 2014
OSA 3300 m – 2 km – 300 m2013 – 2012
OSA 4600 m – 3 km – 300 m2011 – 2010
SRANDATHLON 300 m – 300 m Zmiešané páry –  2004 a starší

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 08:30 – 09:45 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 10:00 – 10:30 ….. Preteky OSA mini – ODR
 • 10:30 – 11:00 ….. Preteky OSA 1 – BIKE
 • 11:00 – 11:45 ….. Preteky OSA 2
 • 11:45 – 12:30 ….. Preteky OSA 3
 • 12:30 – 13:15 ….. Preteky OSA 4
 • 13:30 – 14:00 ….. Preteky SRANDATHLON
 • 15:00 – 15:30 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 30 minút pred štartom každej kategórie !

POPIS A PROFIL TRÁS PODUJATIA:

Športové podujatie TRÁVATHLON má charakter pretekov duatlonu. Povrch bežeckých trás je 100% TRÁVA pre všetky vekové kategórie. V kategórii OSA 2  je aj bicyklová časť kompletne na trávnatom povrchu futbalového štadióna. Cyklistická časť kategórií OSA 3 a OSA 4 vedie z 50% po poľnej ceste (TRÁVA), z 35% po ceste (ASFALT) a 15% tvorí spevnený štrkový podklad. Celá trasa je rovinatá, s výškovým prevýšením 5m.

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 5 minút pred štartom každej kategórie.

ŠTARTOVNÉ:

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách.

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 8€ / dieťa
 • Registrácia online (do 10.05.2022): 7€ / dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (na mieste): 6€ / dieťa
 • Dve deti (registrácia online do 10.05.2022) – 5€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste): 5€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online do 10.05.2022): 4,50€ / dieťa

SRANDATHLON:

 • Na mieste podujatia: 10€ / pár

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Originálnu pamätnú medailu podujatia
 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

PRIHLÁŠKY:

Na mieste pri prezentácii účastníka alebo online.
Registrácia bude platná až po vyplnení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku.

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár / trofej a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 25 prihlásených párov pretekárov ostatných kategórií obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Pri kategórii SRANDATHLON organizátor odmeňuje prvé tri víťazné páry pretekárov.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.
 • Každá kategória OSA 2, OSA 3, OSA 4 a kategória SRANDATHLON bude po skončení svojej disciplíny ocenená slávnostným spôsobom (stupienky víťazov).

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 21.05.2022
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

danfossswanmarpexbikecentrum

Fotky z podujatia OSA Trávathlon

Zavrieť menu