OSA Trávathlon

O preteku

Kombinácia behu, bicykla a opäť behu preverí nielen vytrvalostné schopnosti detí, ale aj zručnosť v depe a schopnosť taktizovať. Najmenším pretekárom sme to jemne zjednodušili. Ich kombinácia bude odrážadlo a beh. Tí, čo už vedia aj na bicykli, tak samozrejme v kombinácii bicykel a beh. No a čo sme pripravili pre rodičov? Na vás čaká dvoj-kombinácia, tentoraz však v párovom súťažení.

NÁZOV PODUJATIA: OSA Trávathlon 2021

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

MIESTO KONANIA: Futbalové ihrisko, Obec Košeca  Zobraziť na mape

DÁTUM KONANIA: NEDEĽA, 27.06.2021

OSA Trávathlon 2017 – Reportáž TV Považie
https://www.facebook.com/osa.sport.academy/videos/721527338036478/
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/sport/item/12549

COVID OPATRENIA – UPOZORNENIE:

 • Podujatie sa bude konať v zmysle platných nariadení a opatrení vydaných k danému termínu regionálnym úradom zdravotníctva v Považskej Bystrici.
 • Dodržujte prosím pri vstupe inštrukcie organizátorov, ako aj inštrukcie uvedené na INFO tabuliach umiestnené pri registračnom stane.
 • Žiadame účastníkov, aby sa po ukončení svojich disciplín a odmenení zbytočne nezdržiavali v priestoroch podujatia, nevytvárali skupinky a priestor pre hromadné diskusie. Organizátor bude na priebeh a dodržiavanie opatrení neustále dohliadať a upozorňovať. V prípade nedodržiavania týchto nariadení si organizátor vyhradzuje právo na ukončenie podujatia bez možnej náhrady štartovného.
 • Počas registrácie je každý účastník povinný mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2, prípadne podľa platných nariadení RUVZ v danom termíne.
 • Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
  a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  f) ide o osobu do 10 rokov veku.

TRASY:

150m na odrážadlách a 100m beh – pre najmenšie deti na odrážadlách

300m na bicykloch a 150m beh – pre najmenšie deti, ktoré už zvládnu aj bike

150m – 600m – 150m – OSA 2 (beh – bicykel – beh)

300m – 2000m – 300m – OSA 3 (beh – bicykel – beh)

600m – 3000m – 300m– OSA 4 (beh – bicykel – beh)

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KATEGÓRIE:

KategórieVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini – ODR150 m – 100 m (ODR + BEH)2016 a mladší
OSA 1 – BIKE300 m – 150 m (BIKE + BEH)2015 a mladší
OSA 2150 m – 600 m – 150 m2014 – 2013
OSA 3300 m – 2 km – 300 m2012 – 2011
OSA 4600 m – 3 km – 300 m2010 – 2009
SRANDATHLON 300 m – 300 m Zmiešané páry –  2003 a starší

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 08:30 – 09:45 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 10:00 – 10:30 ….. Preteky OSA mini – ODR
 • 10:30 – 11:00 ….. Preteky OSA 1 – BIKE
 • 11:00 – 11:45 ….. Preteky OSA 2
 • 11:45 – 12:30 ….. Preteky OSA 3
 • 12:30 – 13:15 ….. Preteky OSA 4
 • 13:30 – 14:00 ….. Preteky SRANDATHLON
 • 15:00 – 15:30 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 30 minút pred štartom každej kategórie !

POPIS A PROFIL TRÁS PODUJATIA:

Športové podujatie TRÁVATHLON má charakter pretekov duatlonu. Povrch bežeckých trás je 100% TRÁVA pre všetky vekové kategórie. V kategórii OSA 2  je aj bicyklová časť kompletne na trávnatom povrchu futbalového štadióna. Cyklistická časť kategórií OSA 3 a OSA 4 vedie z 50% po poľnej ceste (TRÁVA), z 35% po ceste (ASFALT) a 15% tvorí spevnený štrkový podklad. Celá trasa je rovinatá, s výškovým prevýšením 5m.

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 5 minút pred štartom každej kategórie.

ŠTARTOVNÉ:

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách.

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa

SRANDATHLON:

 • Na mieste podujatia: 6,- EUR / PÁR

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

PRIHLÁŠKY:

Na mieste pri prezentácii účastníka.
Registrácia bude platná až po vyplnení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku.

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár/trofej a diplom.
 • Pri kategórii SRANDATHLON sa odmeňuje len víťazný pár pretekárov.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.
 • Každá kategória OSA 2, OSA 3, OSA 4 a kategória SRANDATHLON bude po skončení svojej disciplíny ocenená slávnostným spôsobom (stupienky víťazov).

 

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 15.07.2021
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk
bikecentrum danfoss urpiner marpex

Fotky z podujatia OSA Trávathlon

Zavrieť menu