OSA Nočný beh mestom

O preteku

Koniec letných prázdnin je pre všetky deti smutným časom, kedy sa už pomaly pripravujú na ďalší školský rok. Každoročne sa im ho snažíme spríjemniť športovou akciou, ktorá svojim charakterom dáva deťom ešte pocit voľnosti aspoň z pohľadu denného režimu. Nemusia ísť spať v bežnú večernú hodinu, no miesto toho sú v meste a pripravujú sa na svoj štart nočného behu. Všade tma, svietia len svetlá balónov a hudba im hrá do rytmu ich rýchlych krokov. Uzavretý okruh nočným mestom je v ten čas ich ihriskom, bojiskom, ich časom na radosť. Aj keď končia prázdniny…

NÁZOV PODUJATIA: OSA Nočný beh mestom 2019

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

MIESTO KONANIA: Mierové námestie – SEVER, Nová Dubnica

DÁTUM KONANIA: SOBOTA – 17. august 2019

TRASY:

150m, 300m – preteky pre najmenšie deti
600m, 900m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE 2019 (ročníky 2012 – 2007)
„HOBBY“ … 3000m – trasa pre všetkých, čo si radi len tak zabehajú ….
„HARD“ ….. 6000m – trasa pre všetkých, čo to myslia s pohybom aspoň trošku vážne…

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KATEGÓRIE:

KategóriePredpokladaný štartVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini21:00 hod150m2014 a mladší
OSA 121:10 hod300m2013
OSA 221:20 hod600m2011 – 2012
OSA 321:30 hod900m2009 – 2010
OSA 421:40 hod1200m2007 – 2008
HOBBY22:00 hod3000mŽeny / Muži –  2006 a starší
HARD22:30 hod6000mŽeny / Muži –  2006 a starší

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 19:00 – 20:30 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 21:00 – 22:30 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 23:00 – 00:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 00:00 – 00:30 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

ŠTARTOVNÉ:

Všetky deti bez rozdielu veku a pohlavia, v kategóriách.

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 4,- EUR / dieťa
 • Členovia OSA Športovej akadémie: 1,- EUR / dieťa

Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom v detských kategóriách:

2 súrodenci:

 • Na mieste podujatia: 4,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 3,50€ / dieťa

3 súrodenci:

 • Na mieste podujatia: 3,00€ / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 3,00€ / dieťa

HOBBY a HARD:

 • Na mieste podujatia: 8,- EUR / osoba
 • Pri včasnej registrácii online do 15.08.2019: 6,- EUR / osoba

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo
 • Originálnu pamätnú medailu s insígniami podujatia.
  (pre prvých 200 prihlásených detí a prvých 50 dospelých)

PRIHLÁŠKY:

Online, na webovej adrese: Chcem sa registrovať online

Na mieste pri prezentácii účastníka.
Registrácia bude platná až po vyplnení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku.

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár/trofej a diplom.
 • Prvých 200 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 50 prihlásených dospelých pretekárov obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 30.08.2019
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

UPOZORNENIE:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Časť pretekov sa beží počas bežnej cestnej premávky na miestnej komunikácii. Pretekári tak musia zohľadniť tento fakt a prispôsobiť sa podmienkam dopravy. Usporiadateľ zabezpečí maximálny komfort pre pretekárov v kooperácii s dotknutými subjektami.

urpinerswanvelicedanfossmarpex

Fotky z podujatia OSA Nočný beh mestom 2016

Registrovať sa na preteky

Zavrieť menu