Cenník

Základné informácie

Športová činnosť v našom klube prebieha formou celoročného tréningového procesu. Náš kalendár korešponduje so školským, a tak aj tréningy prebiehajú od septembra do júna. Letné prázdniny využívame na organizovanie športových pobytových kempov a denných táborov.

Členský príspevok

Základný členský príspevok za sezónu 2020/2021

Základný členský príspevok  vychádza z úhrady výšky ročného príspevku a ten je možné následne rozdeliť na dve polročné splátky.
Súrodenci majú nárok na rodinnú zľavu. (viď nižšie)

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: SK96 0900 0000 0050 5114 8921
Variabilný symbol: 20202021
Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa

Členstvo OSA ACADEMY
OSA 1 až OSA 4
420€ / sezóna

 

Pre koho je určený:

 • Som dieťa a trénujem v OSA Akadémii
 • Chcem klubové tričko OSA
 • Rád športujem
 • Chcem byť súčasťou OSA komunity

Poplatok zahŕňa:

 • 2x týždenne po 60 minút s kvalifikovanými trénermi
 • Diagnostika fyzických schopností 2x / rok (v cene 60,- EUR)
 • Členský balíček (športový vak, tričko…) v hodnote 20,- EUR
 • Prácu trénerov
 • Prenájom telocviční a športovísk
 • Tréningové pomôcky a náradie
 • Ročná licencia pretekára SAZ - Slovenský atletický zväz

Klubové zľavy:

 • Štartovný poplatok na preteky seriálu OSA CHALLENGE vo výške 1€ na dieťa / podujatie
 • Zľava 20% na športové kempy organizované OSA Akadémiou
 • Zľava 10% Bike Centrum Dubnica (Bicykle)
 • Zľava 15% Bike Centrum Dubnica (Servis a služby)
 • Zľavy na klubové odevy OSA ACADEMY
 • Zľavy na produkty OSA SPORT s.r.o.
 • Zľavy do inSPORTline, SPOKEY, BresCafé...

Zľavy pre súrodencov:

 • Poskytujeme pre súrodencov trénujúcim u nás 2x týždenne
 • Zľava 14% na 2 a viac detí v rodine. Zľava platí na každé dieťa.
  Napr. pre 2 súrodencov je výsledná cena 720€ (360€ / 1 dieťa)

Náhrady:

 • Vzhľadom k tomu, že malé deti bývajú častejšie choré, ponúkame možnosť si zameškaný tréning nahradiť v inej skupine. Tento tréning však musí byť nahradený do 3 mesiacov.
 • Náhradný tréning je možné poskytnúť len v prípade vopred ospravedlnených tréningových jednotiek. Ospravedlnenie je treba poslať najneskôr ráno, v deň tréningu prostredníctvom SMS, alebo e-mailom.
 • V prípade dlhodobého výpadku z tréningového procesu je možné už zaplatený príspevok vrátiť, či alikvotne znížiť, prípadne preniesť do ďalšieho obdobia.
 • Dlhodobým výpadkom sa myslí závažnejšie ochorenie min. jeden mesiac (kiahne, osýpky, zlomeniny, liečenie…) V žiadnom prípade nie je „soplík“ dôvodom na náhrady tréningov alebo zaplatených poplatkov.
Zavrieť menu