Cenník

Základné informácie

Športová činnosť v našom klube prebieha formou celoročného tréningového procesu. Náš kalendár korešponduje so školským, a tak aj tréningy prebiehajú od septembra do júna. Avšak zmeny v legislatíve Slovenskej republiky a konkrétne „Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) zmenili legislatívne a administratívne podmienky aj v našej organizácii.

Mesačné tréningové poplatky od novej sezóny nahrádzajú už len ročné členské príspevky a tie sa vzťahujú na obdobie 09/2019 – 06/2020.

Členský príspevok

Základný členský príspevok za sezónu 2019/2020

Základný členský príspevok  vychádza z úhrady výšky ročného príspevku a ten je možné následne rozdeliť na dve polročné splátky.
Súrodenci majú nárok na rodinnú zľavu. (bližšie viď cenník)

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: SK96 0900 0000 0050 5114 8921
Variabilný symbol: 20192020
Poznámka: Meno Priezvisko / obdobie za ktoré platbu realizujete (napr.: Janko Hrasko 19092006)

Členstvo OSA ACADEMY
4 – 13 rokov
420€ / rok

Pre koho je určený:

 • Som dieťa a trénujem v OSA Akadémii
 • Chcem klubové tričko OSA
 • Rád športujem
 • Chcem byť súčasťou OSA komunity

Členstvo OSA FAMILY
4 – 99 rokov
50€ / rok

Pre koho je určený:

 • Chcem svojim vzorom prispieť a motivovať detí k pohybu
 • Zúčastňujem sa športových podujatí
 • Chcem reprezentovať OSA TEAM v klubovom oblečení
 • Chcem čerpať klubové výhody OSA FAMILY GYM
 • Rád sa stanem platným členom OSA (voličské právo platí pre členov od 18 r.)

Členstvo OSA ACADEMY:

Poplatok zahŕňa:

 • 2x týždenne po 60 minút s kvalifikovanými trénermi ..... OSA 1 / OSA 2 / OSA 3 / OSA 4
 • Diagnostika fyzických schopností 2x / rok ... OSA 2 / OSA 3 / OSA 4 (v cene 60,- EUR)
 • Prácu trénerov
 • Prenájom telocvične
 • Tréningové pomôcky
 • Tréningový denník malého športovca
 • Ročná licencia pretekára SZC a SAZ

Klubové zľavy:

 • Štartovný poplatok na preteky seriálu OSA CHALLENGE 2020 za 1€
 • Zľava 20% na letné tábory organizované OSA Akadémiou
 • Zľava 10% Bike Centrum Dubnica (Bicykle)
 • Zľava 15% Bike Centrum Dubnica (Servis a služby)
 • Zľavy na klubové odevy OSA ACADEMY
 • Zľavy na produkty OSA SPORT s.r.o.
 • Zľavy do inSPORTline, SPOKEY, BresCafé...

Zľavy pre súrodencov:

 • Poskytujeme pre súrodencov trénujúcim u nás 2x týždenne
 • Zľava 14% na 2 a viac detí v rodine

Náhrady:

 • Vzhľadom k tomu, že malé deti bývajú častejšie choré, ponúkame možnosť si zameškaný tréning nahradiť v inej skupine. Tento tréning však musí byť nahradený do 3 mesiacov.
 • Náhradný tréning je možné poskytnúť len v prípade vopred ospravedlnených tréningových jednotiek. Ospravedlnenie je treba poslať najneskôr ráno, v deň tréningu prostredníctvom SMS, alebo e-mailom.
 • V prípade dlhodobého výpadku z tréningového procesu je možné už zaplatený príspevok vrátiť, či alikvotne znížiť, prípadne preniesť do ďalšieho obdobia.
 • Dlhodobým výpadkom sa myslí závažnejšie ochorenie min. jeden mesiac (kiahne, osýpky, zlomeniny, liečenie…) V žiadnom prípade nie je „soplík“ dôvodom na náhrady tréningov alebo zaplatených poplatkov.
Zavrieť menu