Tréneri

Adrian Gazdík

Šport a pohyb je mojou súčasťou od raného detstva. Ako 6 ročný som začínal s folklórnym tancom, od 8-ich rokov ma otec priviedol k futbalu, ktorý som si zamiloval a stal sa mojou neoddeliteľnou súčasťou. Našiel som v ňom radosť, zábavu, motiváciu a priateľov. No nielen to. Vďaka športu a hlavne mojim trénerom som sa naučil ako zvládať aj bežný život. Bojovať a nevzdávať sa, pomáhať si v kolektíve. Naučil ma úcte a pokore. Okrem toho som zveľaďoval ostatné zručnosti a vlastnosti. A toto všetko by som rád odovzdával aj ja ďalej všetkým deťom, ktoré sa stanú súčasťou OSA ACADEMY, ale aj ostatným, s ktorými sa stretávam.

trener osa

Aktivity v OSA ACADEMY:

 • Manažér projektu OSA
 • Riaditeľ seriálu pretekov OSA CHALLENGE
 • Tréningy detí 5 až 6 ročných
 • Bežecké športy a atletická príprava
 • Kondičná príprava
 • Kolektívne športy a loptové hry
 • Cyklistická príprava
 • Gymnastická príprava

Certifikáty a absolvované školenia:

 • Certifikát IAAF Tréner detskej atletiky
 • Certifikát „Inštruktor kondičného posilňovania – Osobný a kondičný tréner“ – Evrópska licencia „B“ (FTVŠ UK Praha)
 • Certifikát „Stimulácia pohybových schopností a ich rozvoj v tréningu detí – KOORDINÁCIA“ (FTVŠ UK Praha)
 • Certifikát „Hry ako tréningový prostriedok v športovej príprave detí“ (FTVŠ UK Praha)
 • Certifikát „Diplom deti“ (FACE CZECH ACADEMY)

Športová kariéra:

 • II. liga SR vo futbale – MFK Martin
 • I. dorastenecká liga vo futbale – FK Dubnica
 • Výber SR hráčov do 16 rokov
 • Majster SR vo futsale – PROGRAM Dubnica
 • Účastník viacerých amatérskych pretekov v MTB maratóne, Triatlone a Bežeckých pretekov

Zuzana Škrovanová

„Šport si našiel mňa, ja som si našla šport“ Už od malička sa venujem aktívne pohybu, začínala som už ako dieťa na tom najmenšom ihrisku“ pieskovisku“ postupne som prešla školskou telocvičňou a od 9 r som začala behať po hádzanárskom ihrisku. Keďže mi bolo málo, tak ako 15 r som sa dala na ženský futbal a začala som behať ešte po väčšom ihrisku, ktoré sa mi natoľko zaľúbilo, že do dnes hrám tento šport aktívne. Vďaka športu som sa naučila mnoho, šport vychováva, učí a dáva životu veľa pozitívneho. Od malička ma rodičia podporovali a viedli len na tie správne športové chodníčky. Preto by som aj ja chcela deťom OSA akadémie ukázať aký je pohyb krásny a aké má výhody.

Aktivity v OSA ACADEMY:

 • Tréningy detí 10 až 12 ročných
 • Loptové hry a kolektívne športy
 • Člen tímu organizátorov pretekov OSA CHALLENGE

Certifikáty a absolvované školenia:

 • Certifikát IAAF Tréner detskej atletiky
 • Licencia „UEFA“ Grassroots C futbal

Športová kariéra:

 • liga SR Hádzaná Nová Dubnica
 • liga futbal MŠK Slovan Trenčianske Teplice

Nina Gazdíková

Aktivity v OSA ACADEMY:

Vzdelanie, kurzy a školenia:

Športová kariéra:

Táňa Samulová

OSE sa venujem od jej založenia, kedy som mala 7 rokov. Vďaka pestrým a zábavným tréningom v dobrom kolektíve som si šport zamilovala a našla si veľa priateľov. Teraz behám po atletickej dráhe a venujem sa atletike. 

OSE som ale doteraz zostala verná. Prostredníctvom zábavných tréningov no často aj plných potu sa venujem deťom. Na tréningoch sa im snažím odovzdať to, čo som sa ja za tie roky naučila a ukázať im rôzne druhy športov ale hlavne viesť ich k športu ako takému. Napĺňa ma keď vidím, že deti tie tréningy bavia a keď vidím, že sa šport stal súčasťou ich života.

Aktivity v OSA ACADEMY:

Vzdelanie, kurzy a školenia:

Športová kariéra:

Zavrieť menu