Ako nás podporiť

Venujte deťom 2%

2% z daní z príjmov sú jedným zo zdrojov financovania každého športového klubu. Ani u nás tomu nie je inak. Sme nielen radi, ale predovšetkým veľmi vďační, ak si v tomto období roku mnohí z Vás spomenú práve na náš klub a práve touto formou nám viete trošku pomôcť.
 
Aj my robíme chyby a v minulom roku sme žiaľ nestihli v zákonnej lehote vyplniť výkaz o využití týchto prostriedkov (poslali sme ho neskôr)
Z tohto dôvodu nemôžeme v tomto roku sami žiadať o 2%, ale v duchu športového priateľstva sme sa dohodli s našim priateľským klubom MHK Nová Dubnica a budeme žiadať o pomoc prostredníctvom nich.
 
A tak jediné, čo sa mení pre Vás, našich podporovateľov je to, že tlačivo VYHLÁSENIE Vás poprosím doručiť nám osobne, prípadne si pre neho radi prídeme ku Vám. 
Týmto spôsobom sa budeme snažiť znížiť riziko chybovosti a tiež zabezpečiť správne smerovanie finančných prostriedkov pre oba kluby.
Vám tak stačí iba vyplniť svoje údaje a ostatné už spravíme za vás.
Vyplníme správne dáta klubu, spočítame, skopírujeme a sami osobne odnesime na daňový úrad tak, aby sa každé darované euro dostalo tam, kam ho Vy sami chcete poslať!
 
Za podporu športovej činnosti detí a mládeže v OSA AKADÉMII

Staňte sa partnerom

Šport a organizovanie športových podujatí je naozaj ideálnym priestorom na prezentáciu značky a dobrého mena každej spoločnosti. Je to možnosť, ako jasne deklarovať verejnosti svoj jasný postoj a zodpovednosť za naše budúce generácie. Staňte sa našim partnerom a s vašou podporou budeme aj naďalej organizovať športové podujatia a podporovať v deťoch ich pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu. Aj vaše meno bude v povedomí verejnosti vnímané pozitívne a prispejete tak svojim dielom k silnejšej a odolnejšej generácii. Možno vašim budúcim kolegom, či zamestnancom.

Staňte sa členom OSA Športovej akadémie

Za každou dobre odvedenou prácou a výsledkom hľadajte ľudí. Nie jedného, či dvoch. Ale tím! Aj do toho nášho tímu radi prijmeme každého, kto s nami zdieľa rovnaké myšlienky a je ochotný sa zapojiť svojou aktívnou činnosťou. Ak chcete byť súčasťou tímu, ktorý pomáha našim deťom vytvárať pozitívne návyky a veselé detstvo, dvere u nás sú otvorené. Pre nás sú naopak samozrejmosťou každému členovi poskytnúť klubové výhody, či zaujímavé partnerské zľavy.

Zavrieť menu