OSA XC Honey meadows

O preteku

Tak ako Beh Salašmi, aj cyklistické podujatie XC Medové Lúky si našlo svoje zázemie na pasienkoch nad Novou Dubnicou. Rozmanitosť a členitosť okolitého prostredia a terénu dáva nám, usporiadateľom široké možnosti na tvorbu tratí. Tak sa obľúbený tip pretekov na horských bicykloch dostal aj do nášho kalendára a tvorí pevnú súčasť celého seriálu. Technická zručnosť pretekárov je to, čo bude rozhodujúcim faktorom pre potenciálnych víťazov.

Fotky z podujatia OSA XC Honey meadows 2017

Zavrieť menu