OSA Vrcholy

O preteku

Jedno z podujatí nášho seriálu, kde šancu predviesť svoju fyzickú, ale aj mentálnu zdatnosť dostanú aj dospelí. Behy do vrchu sa tešia veľkej obľube širokej bežeckej komunite. Obzvlášť, keď je trasa situovaná v krásnom lesnom prostredí, na kvalitnom povrchu, či z nádhernými výhľadmi. Pre deti sú tieto relatívne krátke preteky naozaj previerkou morálnych vlastností. Keď sa sklon cesty pod nohami neustále zvyšuje, tak nemusí stačiť len fyzická zdatnosť.

NÁZOV PODUJATIA: OSA Vrcholy 2019

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

MIESTO KONANIA: TULÁK Outfit, Mesto Trenčín

DÁTUM KONANIA: SOBOTA – 27. apríl 2019

BEŽECKÉ PRETEKY DO VRCHU
Detský bodovaný seriál OSA CHALLENGE 2019 – 6.ročník

TRASY:

100m, 200m – preteky pre najmenšie deti, ktoré sa tiež rady hýbu a dokážu to aj hore kopcom

500m, 800m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE  (ročníky 2012 – 2007)

4000m – trasa vyhradená pre rekreačných bežcov – kategória „HOBBY“

8000m – trasa pre všetkých nad 18 rokov, čo si chcú vážnejšie zabehať – kategória „HARD“

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

Preteky sa konajú bez oficiálnej časomiery, t.z. nemeriame čas. Poradie sa určuje podľa toho, ako pretekári postupne prebehnú cieľovou čiarou.

KATEGÓRIE:

KategóriePredpokladaný štartVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini 10:00 hod100 m2014  a mladší
OSA 110:10 hod300 m2013
OSA 210:15 hod600 m2012 – 2011
OSA 310:30 hod900 m2010 – 2009
OSA 410:45 hod1200 m2008 – 2007
HOBBY11:15 hod4000mŽeny / Muži –  2001 a starší
HARD11:30 hod8000mŽeny / Muži –  2001 a starší

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08:30 – 11:30 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 13:00 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 14:00 – 14:30 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 15:00 – 15:30 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 30 minút pred štartom každej kategórie !

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

ŠTARTOVNÉ:

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 5,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 23.4.2019: 4,- EUR / dieťa
 • Členovia OSA Športovej akadémie: 1,- EUR / dieťa

Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom v detských kategóriách:

2 súrodenci:

 • Na mieste podujatia: 4,- EUR / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 23.4.2019: 3,50€ / dieťa

3 súrodenci:

 • Na mieste podujatia: 3,00€ / dieťa
 • Pri včasnej registrácii online do 23.4.2019: 3,00€ / dieťa

HOBBY a HARD:

 • Na mieste podujatia: 8,- EUR / osoba
 • Pri včasnej registrácii online do 23.4.2019: 6,- EUR / osoba

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo
 • Originálnu pamätnú medailu podujatia
  (pre prvých 100 prihlásených detí a 30 prihlásených pretekárov ostatných kategórií)

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 30 prihlásených pretekárov ostatných kategórií obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 10.05.2019
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

UPOZORNENIE:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Organizátor má právo zmeniť dĺžku trate jednotlivých kategórií podľa aktuálnych podmienok na mieste podujatia

danfossswanbikecentrumhortimurpiner

 

Fotky z podujatia OSA Vrcholy 2017

Zavrieť menu