CyklokrOSA

O preteku

Finále šiesteho ročníka seriálu OSA CHALLENGE 2019 zavŕšime asi najťažšou disciplínou spomedzi všetkých podujatí. Kombinuje v sebe jazdu na bicykli, beh cez prekážky, fyzickú silu preniesť bicykel spolu s vytrvalosťou a rýchlosťou. To všetko v kombinácii s psychickou odolnosťou pretekárov voči nepriaznivému počasiu, ktoré býva v tomto ročnom období typicky jesenné. A práve táto disciplína rozhodne o celkovom a konečnom poradí v každej kategórii. Rodičia budú v tomto podujatí vo veľmi dôležitej pozícii – vytvoriť všetkým deťom tú najkrajšiu športovú atmosféru.
Celý výťažok zo štartovného bude venovaný organizácii „Srdce na dlani“ na podporu deťom v núdzi.

NÁZOV PODUJATIA: Cyklokrosa 2019

ORGANIZÁTOR: OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z.

RIADITEĽ PRETEKOV: GAZDÍK Adrián

DÁTUM KONANIA: SOBOTA – 19. október 2019

MIESTO KONANIA: Dubnica nad Váhom – Park J. B. Magina

TRASY:

150m – preteky na odrážadlách pre najmenšie deti
300m – preteky na BICYKLOCH pre najmenšie deti, ktoré už vedia….
600m, 900m, 1200m  –  trasy v kategóriách OSA CHALLENGE  (ročníky 2012 – 2007)

Pretekári  súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov  v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KATEGÓRIE:

KategórieVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini – ODR150m … 1/2 okruh (300 m)2014 a mladší
OSA mini – BIKE300m … 1x okruh (300 m)2014 a mladší
OSA 1300m … 1x okruh (300 m)2013
OSA 2600m … 2x okruh (300 m)2012 – 2011
OSA 3900m … 3x okruh (300 m)2010 – 2009
OSA 41200m … 4x okruh (300 m)2008 – 2007

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08:30 – 09:45 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 13:00 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 13:30 – 14:30 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 14:30 – 15:00 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

ORGANIZÁCIA NA ŠTARTE:

Štartovné čísla budú vydávané na základe poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 5 minút pred štartom každej kategórie.

ŠTARTOVNÉ:

Celý výťažok zo štartovného bude venovaný organizácii „Srdce na dlani“ na podporu deťom v núdzi 🙂
Registrácia je možná len na mieste podujatia.

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Na mieste podujatia: 5€ / dieťa

Usporiadateľ poskytuje zľavu na štartovnom súrodencom v detských kategóriách:

2 súrodenci:

 • Na mieste podujatia: 8€ / 2 deti (4€ / dieťa)

3 súrodenci:

 • Na mieste podujatia: 10,00€ / 3 a viac detí (3,33€ / dieťa)

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo
 • Originálnu pamätnú medailu podujatia pre prvých 160 prihlásených detí

PRIHLÁŠKY:

Na mieste pri prezentácii účastníka.

CENY:

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu, diplom a balíček od partnerov.
 • Prvých 160 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 25.10.2019
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

UPOZORNENIE:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.


bikecentrum


marpex

urpiner

danfoss


Zavrieť menu